Uppmärksamhetsstörning

Uppmärksamhet är ett system som innehåller flera olika delar. En störning i detta system kan påverka flera av våra funktioner. Vid uppmärksamhetsstörning finns i allmänhet svårigheter med att såväl rikta uppmärksamheten mot relevant information, hålla kvar den lagom länge, skifta den mot något annat och att dela den mellan olika saker samtidigt. Ett vanligt problem vid uppmärksamhetsstörning är att man lätt störs av ovidkommande intryck samtidigt som man inte reagerar på det man borde. Efter ett störningsmoment behöver man också längre tid på sig än vad andra behöver för att kunna återgå till en arbetsuppgift.
Det är vanligt med överkänslighet mot vissa typer av ljud t.ex. plötsligt starka ljud eller ljudet från applåderande händer, en dammsugare eller rakapparat. Det är också vanligt att uppmärksamheten inte tillräckligt snabbt kan riktas mot ny information.
 

Detta blir ofta tydligt för mig när jag ex ska träffa en vän ute och fika. Här om dagen träffade jag en arbetskamrat på espressohouse och där var väldigt stökigt. Det höga sorlet runt om kring distraherade mig så mycket att jag hade svårt för att koncentrera mig på vårt samtal. I stället för att sätta fokus på henne, hörde jag sorlet allt mer och mer. Detta är inget jag visar (tror jag inte) utan istället försöker jag kompensera med att verkligen försäkra motparten om att jag lyssnar och är intresserad. Det är inte det att jag inte alls hör vad hon säger eller att jag helt tappar tråden. Men det krävs så oerhört mycket energi och koncentration för att kunna föra ett normalt samtal. Efteråt känner jag trött och utmattad.
 

Uppmärksamhetsproblemen vid AD(H)D kan ta sig många olika uttryck. Barnet eller den vuxne verkar inte höra på vad andra säger ens vid direkt tilltal. Personen kan ha svårt att uppfatta instruktioner, är allmänt slarvig eller kommer inte igång med uppgifter. De tröttnar fort, avslutar inte vad de påbörjat och är oorganiserad och verkar splittrad och disträ. De glömmer och tappar bort saker, tappar tråden när de ska berätta, fastnar i ovidkommande detaljer etc. Detta kan göra ett allmänt splittrat, okoncentrerat och förvirrat intryck. Hos en del tar sig uppmärksamhetsstörningarna framförallt uttryck i att de lätt störs av saker som händer i omgivningen som de inte kan avskärma sig från. Hos andra verkar det snarare som om de söker stimulans utifrån för att de blir ovanligt fort uttråkade. Om inte uppgiften är tillräckligt spännande och motiverande kan de inte betvinga impulsen att göra något mer spännande istället. Karakteristiskt för de flesta med AD(H)D är en bristande uthållighet och svårighet att mobilisera energi för att genomföra en uppgift, i synnerhet om denna är tråkig och enahanda och inte ger direkt behovstillfredsställelse. Förmågan att rikta uppmärksamheten på det väsentliga och sortera bort det som är oväsentligt samt att fördela uppmärksamheten på ett ändamålsenligt sätt är ofta också nedsatt.

 

Jag tror inte jag verkar oorganiserad utåt sett, men i mitt huvud är det oftast full kaos. Det märks oftast på jobbet när vi har mycket att göra. Jag går från det ena rummet till det andra utan att slutföra det jag påbörjat. Ringer någon går jag dit och hjälper den patienten för att senare gå tillbaka till den andra och slutföra det jag höll på med där. Jag måste ha lappar för att komma ihåg vad jag ska göra och under min namnklämma sitter alltid flera lappar.

Jag förlägger ofta saker och flera gånger om dagen går jag och letar efter telefonen, glasögonen eller snuset. Jag städar ofta undan saker som jag sedan glömmer bort var jag har lagt dem.  Här om veckan gick jag ut för att hämta posten. Vi åkte sedan i väg under dagen och när vi kom hem igen satt nycklarna kvar i brevlådan.
Jag har jättesvårt för att återberätta något jag hört eller läst. Ska jag berätta en rolig historia glömmer jag alltid bort vad som var poängen. Ofta börjar jag med den först och hela vitsen är förstörd. Jag tycker även det är svårt att återberätta en film, men det kan också höra ihop med att jag tänker på så mycket annat när vi ser på filmen att jag inte riktigt vet vad den handlade om. När jag får frågan vad ADD egentligen innebär blir jag ofta lite ställd. Jag vet ju precis vad det handlar om både av egen erfarenhet och av allt jag läst på nätet, men när jag ställs inför en fråga har jag svårt för att få fram vad jag egentligen vill säga. Efter ett tag lossnar det och jag kommer på saker efter hand.

Har jag inte lugn och ro runt om kring mig, kan jag inte koncentrera mig på det jag ska göra. Därför känns det nästan omöjligt att jobba dagtid. Det är mycket sorl och stök på avdelningen och jag kan inte koncentrera mig och skriva ex journalanteckningar när det är stökigt på expeditionen.

Jag har bara ork att koncentrera mig och fokusera på en uppgift under en begränsad tid. Jag kan sitta och göra mina kort och plötsligt säger det bara stopp. All inspiration försvinner och det känns inte roligt längre.
Jag läser aldrig några böcker eftersom jag inte har förmågan att rikta fokus kring innehållet. I stället tänker jag på allt annat. Vad som helst. Jag kan läsa flera sidor utan att veta vad jag har läst. Jag tittar bara på bilder i tidningar och läser sällan texterna.
Ibland känns det som om ena hjärnhalvan verkligen försöker bibehålla uppmärksamheten. Den gör allt för att koncentrera sig till det jag håller på med. Den andra halvan orkar inte hålla kvar fokus och ger sig iväg för att utforska något annat.
Jag har stora svårigheter när det gäller vägbeskrivningar. Att läsa kartor är en plåga och därför hade jag alltid problem vid orienteringen i skolan.

Tillbaka till "Att leva med ADD"
Hem