Att leva med ADD

På många sätt var det en befrielse att få diagnosen ADD. Det har under stora delar av mitt liv känt som om någonting har varit fel och som om någonting har fattats. Jag har ofta känt mig dum och lite trög i mina tankar. Allt har liksom alltid tagit längre tid när jag har jämfört mig med andra. Mycket har jag skyllt på min barndom och de svåra minnena med mamma. Senare har jag klandrat min depression och ångest och att det har varit den stora anledningen till mina koncentrationssvårigheter. Jag har inte funderat så mycket över mitt dåliga självförtroende utan bara insett att jag har haft det. Att jag har varit trött och håglös har jag skyllt på depressionen. Det är däremot också viktigt att påpeka att symtombilden för ADD och depression och ångest mycket går ihop. Delvis för att ångest och depression kan vara en del av ADD. I mitt fall hade jag sannolikt varit både deprimerad och lidit av ångest även om jag inte haft ADD. Jag har trehuvuddiagnoser varav den ena är ADD och den andra är bipolär sjukdom (det vill säga skov av depression och hypomani) och den tredje är GAD (generaliserat ångestsyndrom).

Anledningen till att jag vill ta upp detta på min sida är för att jag tror att så många mer än mig lider av samma funktionshinder. Det är dock inte så många som får det diagnostiserat. Det är framför allt svårt att hitta flickor/kvinnor med problemet eftersom de ofta döljer sig bakom en mycket ordningsam och plikttrogen fasad. Man vill inte vara till besvär och inte heller annorlunda. Diagnosen ADD är inte heller särskilt vanlig i Sverige. Det är svårt att finna information om funktionshindret på internet, men söker man däremot bland utländska sidor hittar man ofantligt mycket material från USA dör problemet verkar mycket mer uppmärksammat. Man hör oftast bara tala om ADHD och då tänker man framför allt på hyperaktiva barn. ADD har samma symtom som ADHD fast hyperaktiviteten saknas. Ofta ter sig symtomet tvärtom och personerna är istället hypoaktiva och mycket trötta.
En annan anledning till att jag väljer att berätta är att jag inte tror att någon skulle kunna tro att jag lider av just ADD eftersom jag alltid har varit mycket noga med att dölja mina svårigheter för omgivningen. Eftersom jag heller inte varit medveten om det har jag bara accepterat att det är så här jag fungerar. När jag nu öppet vågar berätta om mina symtom kanske fler av er blir varse om hur jag fungerar som människa.

Nedan har jag sammanfattat några av de vanligaste symtomen vid AD(H)D (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Jag har funnit informationen på hemsidor som jag kommer att referera till längst ner på sidan. Många av dessa har ingen vetenskaplig grund, utan bygger på personliga erfarenheter. Det är viktigt att poängtera att jag endast har tagit upp de mest påtagliga symtomen och de symtom som passar bäst in på mig. Många av texterna handlar om ADHD, men eftersom det är samma symtom vid ADD har jag använt dem ändå. Därför har jag valt att sätta H som i hyperaktivitet inom parentes.

Texterna som är skrivna med kursiv stil handlar om mina egna symtom och erfarenheter och bygger alltså inte på någon beprövad forskning.

Längst ner på sidan har jag även gjort en sammanfattning på hur mitt liv ser ut nu när jag fått diagnosen och börjat medicinera.

Referenser:

Landstinget i Uppsala län
Neuronätet
Riksförbundet Attention
ADHD, en privat hemsida
Leva med ADHD

Symtom:

* Hypoaktivitet
* Uppmärksamhetsstörning
* Biologiska rytmer
* Perceptionsstörningar
* Ångest och depression
* Personlighet
* Osäkerhet

Mitt liv efter ställd diagnos och medicinering.

Tips och idéer som underlättar vardagen. NY!

 

Tillbaka till "Att leva med ADD"
Hem